Statistiky

Protože se nás to týká, dovolím si vyjádřit  ke statistikám, které se poslední dobou  ukazují jako jeden z více argumentů proč je nutné regulovat hazard. Nezasvěcený občan může získat dojem, že na světě není nikdo horší, než gambler. Gambling je skutečně vážný emocionální  problém a je pravda, že pod vlivem této poruchy jsou někteří gambleři  schopní překračovat zákon a to i ti , kteří nebyli  trestaní v době kdy nebyli na hazardu závislí. Vznik závislosti u některých ovlivní i morální zásady.Významné procento hráčů by však zákon porušilo i bez této závislosti, naznačují to některé příběhy, kde problematické chovaní předcházelo hráčské kariéře. Gambling zvyšuje kriminalitu, ovšem  pokulhává za alkoholiky a drogově závislými. Údaje typu 60% gamblerů má problém se zákonem je značně přemrštěný, byť byl jistě v dobré víře uvedený. Je potřeba brát v úvahu, že v ČR se nedělali žádné celoplošné dlouhodobé statistiky. Vyjádřit se mohou individuálně odborníci v oblasti ambulantní péče a oddělení závislostí v psychiatrických léčebnách, kde se na gambling zaměřují, zejména PL Bohnice Praha, Opava, Kroměříž. Ovšem i zde je potřeba brát v úvahu, že klienti těchto zařízení jsou „vrcholem ledovce“ české gamblerské komunity, z velké časti těch nejtěžších případů. Větší část využije ambulantní léčbu či svépomocnou oblast anonymních skupiny AG , nebo AA a další svůj problém neřeší vůbec. Gambleři také jistě zvyšují statistiku sebevražd. Uváděných 20% je údaj rozhodně blíže realitě, než údaje o kriminalitě. Další nepostradatelný aspekt jsou takzvané smíšené závislosti, kde např. dominantním problémem je alkohol a gambling se přidruží. Nelze pak tyto případy zahrnout do statistik, kde důvodem porušení zákona nebo sebevraždy je gambling. Existují spousty gamblerů, kteří hrají jen pod vlivem alkoholu, o tom určitě ví své Anonymní alkoholici nebo PL kde se léčí alkoholici. S tím také souvisí uvedený údaj, že 63% gamblerů jsou alkoholici: uvedný údaj je značně přehnaný, spíše by se dalo uvést, že 63% alkoholiků  má také problém s gamblingem, což je rozdíl. Nelze míchat jablka s hruškami, pokud si alkoholik vyřeší problém s pitím přestane hrát. S tím také částečně souvisí údaj o domácím násilí, uvedených 50% je opět značně nadnesený, opravdu každý druhý gambler v ČR doma fyzicky neterorizuje manželku , nebo děti! Na domácím násilí z řad závislých se nejvíce podílí alkoholici a narkomani.

 

Statistiky na základě našich zkušeností zejména z oblasti Anonymních  gamblerů Brno, kde za dobu čtyř let prošlo přibližně na tři stovky gamblerů, hovoří přibližně o 10 % osob, které porušili zákon,  byli odsouzení nebo trestně stíhaní v důsledku závislosti na hraní či sázení.

 

Čerpám také informace ze stovek emailových korespondecí,  které jsem za dobu cca 5 let obdržel od gamblerů nebo jejich blízkých, včetně těch,  které jsme poznal na terapii.

 

Rozhodně tím nechci snižovat problematiku gamblerství, její dopady na postižené  závislostí na hraní a sázení nebo jejich blízkých osob. Na druhou stranu bych si nepřál, aby naše společnost vnímal gamblery jako někoho „prašivého“ a naprosto nejhoršího.

 

Libor  iniciátor OS SZ