Pomoc se závislostí na hazardu

Vítězství nad závislosti nespočívá v útěku před ní či zamezení její projevů, ale ve změně nás samých.

Pomoc pro gambleraČlenové spolku  Stop závislosti jsou převážně lidé s osobní zkušeností, kteří sami prošli problémem závislostí na hazardních hrách a procesem uzdravení. Nestojí tedy pouze na teoretických základech.

Je prokázáno, že osobní příklad dává postiženým pozitivní motivaci ke změnám. Tímto je spolek  Stop závislosti odlišný od podobných aktivit v rámci pomoci patologickým hráčům.

Využití osobních zkušeností je silným nástrojem k pomoci osobám závislým na hazardních hrách a sázkách, jejich blízkým (spoluzávislým) a působení v oblasti prevence na poli informovanosti.

Spolek Stop závislosti si uvědomuje nepříznivý stav v České republice, která má nálepku „Las Vegas Evropy“ a váží si aktivit, směřujících k vytvoření spravedlivějšího systému v oblasti zákonných úprav. Stop závislosti však nehodlá ztrácet čas a energii v legislatívní oblasti boje proti hazardu. Jeho prioritním cílem je využití osobních zkušeností a přímá pomoc postiženým závislostí na hazardních hrách a sázkách, jejich blízkým a působit v oblasti prevence vzniku závislostí na všech formách hazardních her a sázek.

Také v jiných oblastech závislostí, například konzumaci alkoholu, kde Česko zaujímá stejně jako u hazardu jedno z předních míst na světovém žebříčku, nelze vyřešit problém zákazem vnějších vlivů. Postižení, pokud chtějí trvale abstinovat jsou nuceni zvítězit sami nad sebou. Většina postižených závislostí na hazardních hrách může žít i přes nepříznivou vnější situaci bez recidiv za předpokladu, že chce svůj stav změnit a dostane-li se jim vhodné pomoci. Spolek  Stop závislosti je zaměřen na pomoc v oblasti řešení nevyhnutných změn u osob závislých, nikoliv na vnější nepříznivé vlivy, které i při nejlepší vůli zůstanou nespolehlivé a nezajistí potřebné změny chování gamblerů.

Věříme, že lidé s diagnózou patologické závislosti na různých formách hazardních her a sázek mají svoji energii a čas věnovat prioritně svému uzdravení, což je velký úkol, nikoliv boji proti systému. To ať činí osoby odpovědné na podnět společnosti.