Gambling

co je gambling ?Rádi bychom upozornili, že se jedná o náš vlastní pohled na problematiku, který se však nemusí lišit v některých směrech s výkladem ze strany odborné veřejnosti.

Gambling je forma činnosti, v rámci které se hraje či sází o peníze a výsledek této hry více či méně závisí od štěstí či náhody. Pravděpodobnost výhry je ovlivněna formou jednotlivých hazardních her či sázek, při opakované hře je však tato činnost zisková pro provozovatele nikoliv pro hráče, přičemž trend ztrátovosti pro hráče odráží množství opakovaných her a sázek. Jednoduše řečeno: čím více her a sázek opakujeme, tím větší je ztráta hazardního hráče. To je také důvod, proč existuje svět hazardního průmyslu. V každé společnosti je a vždy bude navzdory zákazům, určité procento populace náchylné pro gamblerství. Pokud je poptávka, existuje vždy i nabídka, ať legálně či nelegálně. Neexistuje žádná forma hazardních her a sázek, na které by s dlouhodobého hlediska kasino prodělávalo. Takové stavy někdy nastali, vždy se ale jednalo o krátkodobé události ovlivněné různými faktory. To je také důvod proč například poker řadíme také mezi jednu s forem gamblerství, ač je jeho míra ztrátovosti procentuelně menší než u jiných forem hazardu. Zde platí: přibližně 5% úspěšných hráčů, 15 % je na svých penězích a většina neúspěšných zaplatí ty úspěšné. Navíc mezi úspěšnými 5% nemůže být nikdo gambler, neboť by byl úspěšný jen velmi krátce.

Každý, koho láká hrát nebo sázet o peníze by si měl uvědomit jednu zásadní věc. Vstupem do světa hazardu podstupujete riziko, předem se nedá spolehlivě zjistit, zda jste nositelem dispozice pro tuto závislost a není rozhodující, o jakou formu hraní či sázení se jedná. Pokud se navíc vaše zkušenost spojí s výhrou, podmíní to  touhu po opakovaní takového zážitku, neboť osobní zkušenost s výhrou je velmi silný emocionální zážitek. Máte nakročeno k vytvoření patologické závislosti.

Hráč nemůže být trvale úspěšným i přes možný prvopočáteční úspěch, vždy zaplatí mnohem víc než získá z výher, trend tedy bude stále klesající, nesouhlasíme tedy s názvem výhra, ale spíš s dílčím úspěchem v sérii proher.  Pokud si může někdo  takový luxusní život dovolit, nepřekračuje své hranice, neprodává svůj majetek, neohrožuje své blízké, neprodukuje neúměrné dluhy na které nestačí jeho příjem, neporušuje zákon, do hry dává své  peníze, hovoříme o hazardním hráči, nikoliv gamblerovi. To neznamená, že uvedený životní styl je pro tyto lidi prospěšný – nedá se předpokládat,  že by byli ochotni se své záliby jen tak vzdát  a to i přes fakt, že si na to mohou výrazně stěžovat. Hazardní hráč je však  ohrožen patologickou závislosti, kdy hranice se začnou nekontrolovaně  posouvat a hrozí velmi vážné problémy  z hazardního hráče se stává gambler.

Zde se hranice již posunula, gambler se věnuje hře velmi často intenzívně, přes veškeré negativní důsledky z hraní či sázení jako je zadluženost, stavy kdy dluhy jsou větší než je hráčova schopnost výdělku, narušení vztahů, ztráta majetku, někdy zaměstnání, svých zálib, zhoršení pracovního výkonu, porušování zákonů. Nutkavá potřeba jít si zahrát navzdory všem těmto negativním důsledkům.  Stav psychické závislosti na hazardu, napětí, deprese, sebevražedné myšlenky,  noční buzení. Vše, co postiženému dříve dělalo radost postupně ustupuje a uvolňuje místo gamblingu. Gambler i přes opakované rozhodnutí není schopen bez pomoci tento stav ukončit a opakovaně recidivuje.

Jedná se o psychickou poruchu, kdy myšlení je silně ovlivněno, rozum není střízlivý, byť nemusí být pod vlivem omamné látky a dochází i ke změnám na mozkové kůře mozkové.

Gambling se vyskytuje u všech věkových kategorii. I když je zákonem stanovena podmínka plnoletosti, existuje mnoho případů kdy se léčí nezletilí, osobní zkušenost s hraním či sázením pod hranicí osmnácti let má na základě našich zkušeností v oblasti svépomocných skupin přibližně deset procent gamblerů. Zasahuje všechny příjmové skupiny: od sociálně slabých až po bohaté, stejně tak vzdělání nezaručuje imunitu před tímto problémem. Hrají právníci, státní zaměstnanci, úředníci, učitelé, podnikatelé, duchovní, umělci i dělníci.