Bezproblémový gambling?

Nebylo by korektní, kdybychom zde prezentovali myšlenku, že hazardně hrát či sázet nemůže nikdo, když nemůžeme hrát či sázet my. Je přirozené, že mnozí gambleři staví svoji prvopočáteční fázi abstinence na boji proti systému a nenávisti vůči hazardnímu průmyslu. Těžko si připouští širší rozměr problému, který sebou nese náš sklon k závislosti. Osobně jsem také tímto obdobím procházel, pár let mně tyto emoce provázely a významně se to také odrazilo na mých prvních webových stránkách na téma hazard v roce  2006 (www.gamblingstop.czweb.org ). Pokud však u nás nedochází k posunu prostřednictvím vhodné pomoci a nepřiznáme si, že prioritně je problém v nás samých, abstinence zůstává velmi křehká. Na negativních emocích se dlouho stavět nedá. Hazardní hráči a sázkaři jsou lidé, kteří se nedostali do fáze gamblerství díky absenci sklonu k závislosti a fungujícím obranným mechanismům. Vsadí, zahrají a život se jim nemění i přes skutečnost, že si mohou na prohry stěžovat, svoji hru mají v podstatě pod kontrolou, to platí pro všechny formy hazardních her i sázek. Rizikovost tedy spočívá v tom, že předem nikdo neví, do jaké kategorie spadá. Stejně jako u jiných forem závislostí, např. alkoholu se závislost rozvine mnohdy nenápadně na základě předem kontrolovaného pití, z toho důvodu je nejlépe nezkoušet žádnou formu hazardních her či sázek. Dále je nutná osvěta v oblasti včasné diagnostiky rozvíjející se závislosti včetně odkazů na pomoc na všech místech, kde se provozují veškeré formy hraní či sázení a především podpora zdravého vývoje osobnosti v rodině, škole, v oblasti zájmových činností tak, aby co nejméně lidí mělo potřebu zkoušet své štěstí v oblasti hazardních her či sázek, neboť ani tato potřeba není čistě náhodná.

 

Podstatné tedy je, že gambler, osoba s celoživotním sklonem k závislosti na hazardních hrách či sázkách při chybějící efektivní terapii mnohdy také ohrožená přesmykači k jiným závislostem (např. alkohol, drogy, workholismus) by neměla na cestě k trvalé abstinenci provozovat žádnou formu hazardu, jeho snahy o kontrolované hraní či sázení dopadají velmi špatně.

 

Libor iniciátor OS SZ