Důležité upozornění: Veškeré naše aktivity pomoci jsou a zůstanou postavené na základě dobrovolnosti. Považujeme za zásadní, aby zájemci  o pomoc  disponovali vlastním svobodným rozhodnutím opustit svět hazardních her a sázek. Ostatní motivy pod nátlakem jsou pro nás nepřijatelné, neboť by stejně nedošlo k potřebným změnám trvalejšího rázu. I gambler má své právo rozhodnout o svém osudu.

 

Občanské sdružení Stop závislosti plánuje působit v následujících oblastech, dle finančních možností:

 

a) Internetová online poradna pro gamblery a rodiny závislých. Funguje již několik  let  v rámci předešlých aktivit iniciátora projektu OS Stop Závislosti a to v oblastech Anonymní Gambleři (www.anonymnigambleri.cz) a zejména Gambling Stop (www.gamblingstop.cz) viz. Dotazy z poradny. Zde plánujeme tuto službu především rozšířit. Poptávka ze strany závislých na hazardu a jejich blízkých sdílet a zejména znát názory je obrovská. Osobní příběhy lidí stejně postižených, které problém překonali s déle trvající abstinencí mají v sobě energii, přesahující veškeré moudré knihy, návody a teorie.

 

b) Podpora rozšiřování svépomocných společenství Anonymních Gamblerů v České republice (funguje od 17. 1. 2008). Vzhledem k tomu, že členové OS Stop závislosti mají osobní zkušenost s budováním takových společenství, chtějí  se aktivně podílet na rozšiřovaní uzdravujících svépomocných skupin v rámci celé České republiky a to i pro osoby blízké  hazardním hráčům. To obnáší zajistit prostory na „nezávislé půdě“ v daných lokalitách, nejlépe vlastní pronájem a také po určitou dobu fyzickou přítomnost našich zkušených kolegů, než se v dané lokalitě zakládající společenství Anonymních Gamblerů uchytí  a bude schopné dále samostatně pokračovat.

 

c) Oblast prevence: forma přednášek z řad našich kolegů s osobní zkušeností  z různých společenských vrstev a profesí.

 

d) Telefonní linka SOS Gambler.