Gambling a partnerské vztahy

Gambling a partnerské vztahyGamblerství výrazně ovlivňuje vztahy mezi partnery. Pokud není včas odhalené a neřeší se, má na partnery hazardních hráčů negativní vliv nejen po materiální, ale i psychické stránce. Pro gamblery je náročné hrát více rolí, nasazovat masku, často lhát, vymlouvat se, odůvodňovat „tunelování“ vlastní rodiny. Jsou nuceni vymýšlet alibi, kde tráví čas, opakované výběry peněz na účtech, nezvedání telefonu, nebo naopak tajemné ticho po zvednutí. Hráči skrývající svůj stav- nikdy nezvednou mobil v kasinu či herně, ale v přilehlých místnostech jakými jsou například toalety. Napětí, nervozita, deprese, únava, špatný spánek, ztráta chuti na sex, společné zájmy, uzavírání se- naproti tomu když se gamblerovi zrovna podaří „vyhrát“ nepřirozená euforie, gesta v podobě dárku, které mají alespoň částečně uklidnit gamblerovo špatné svědomí, není také lehké zdůvodnit, proč rodina chudne, nemůže si dovolit to co dříve bylo standardem.

Partneři většinou vycítí, že se něco děje, často si ale nechtějí připustit, že by mohl být gambler: je to pro ně velmi těžká situace. Není však jiné možnosti, má-li s něco změnit, je nutné začít jednat a vyhledat pomoc

Z dlouhodobého hlediska je gamblerství a partnerství téměř neslučitelné. Většina gamblerů, kteří svůj stav nezměnili a neabstinují jsou rozvedení, střídají vztahy, nebo jsou sami, neboť to jim často vyhovuje. Pokud se problém v partnerství začne řešit až v momentu, když jsou důsledky z gamblerství silně rozvinuté, partneři i po odchodu ze vztahu mohou trpět psychickými problémy a jsou rovněž odkázáni na vhodnou pomoc. Mnohdy je provází obavy před exekutory nebo splácení dluhů, do kterých se dostali nevinně. Problém je, že gambleři i po odhalení mají tendence nesdělit skutečnou pravdu, buď se stydí, nebo mají strach, že by to druhá strana neunesla. Tyto skryté hříchy se bohužel opětovně stávají příčinou recidiv, je tedy nutné aby pravda vyšla ven, na základě toho se začalo s komplexním řešením, v oblasti léčení, prevence recidiv, tak i splácení dluhů, včetně řádného poučení osob blízkých jak se mají chovat, ale i jejich vlastní léčby.

Životní patrneři gamblerů nás často žádají o radu, zda mají ze vztahu co nejrychleji utéci, rozvést se nebo jim mají dát šanci. Naše všeobecná doporučení, která jsou ovlivněna našim úspěchem v abstinenci se přiklání k názoru, že by měl každý gambler dostat šanci a pomocnou ruku svého partnera za předpokladu, že jeho rozhodnutí je opravdové a s opuštěním hazardního světa to myslí vážně a upřímně. To se pozná dle toho, s jakou poctivostí bude přistupovat k potřebným krokům, které musí následovat- zda prokáže svoji ochotu. V opačném případě by „spoluzávislý“ měli uvažovat o radikálnějším řešení, začít chránit sami sebe před možnými negativními důsledky gamblingu jak na poli psychickém tak i právním. Nikdo nemůže chtít, aby pod záminkou udržení manželství byl nucen sdílet život s gamblerem, který nechce opustit svět hazardu, odmítá pracovat na změnách a ohrožoval tím tak své vlastní zdraví, případně děti a svůj majetek.

Další informace najdete na stránce Osoby blízké gamblerům.