Iniciátorem projektu Spolku  Stop závislosti je rovněž abstinující gambler. Doba jeho abstinence  v čase spuštění tohoto projektu (12/2011) byla devět let.

Zastává názor, abstinence od všech forem hazardu není nereálný pojem. Každý kdo opravdu chce, může u sebe zastavit tuto destruktivní závislost, pokud je motivován, dostane li se mu vhodné pomoci a je minimálně ochoten nechat na sebe působit pro abstinenční vlivy v takové míře, jakou jeho stav vyžaduje.

Jeho osobní zkušenost se závislostí na gamblingu  je poměrně rozsáhlá. Pád až na samé dno, gambling mu vzal postupně  vše. Kasina se stala jeho domovem, trávil  v nich každý den, ve svátky, často až do zavírací doby. Kasina  navštěvoval  po celé republice i za hranicemi našeho státu. Po několika letech pobytu v kasinech a posléze i v hernách  pozbyl vše, co se dalo. Dostal  se tak do stavu, který se stal neslučitelný s normálním životem. Stav, kdy mnozí hráči ztrácí naději a  dobrovolně to vzdávají.

V roce 2002 vyhledal pomoc. První kontakt na nové cestě byl  primář Nešpor. Situace byla natolik komplikovaná že  se pokusil využit formu terapií bez  hospitalizace v PL následovala  náročná cesta v rámci možností dojíždění z Brna do Prahy na otevřené terapie primáře Nešpora, návštěva Klubu hráčů taktéž v Bohnické léčebně a souběžně pravidelná týdenní docházka  na Anonymní alkoholiky v Brně, neboť skupina Anonymní Gambleři zatím neexistovala.

Od roku  2005 je  členem  skupinové psychoterapie,  zaměřené na závislosti, kde  začal docházet již jako abstinující gambler k dnešnímu dni se jedná  o více jak 400 hodin, mimo to minimálně 500 hodin na svépomocných skupinách (od r.2002 – 05  Anonymní Alkoholici, od 17. 1. 2008  do současné doby Anonymní Gambleři).

V roce 2007 získala jeho abstinence od hazardu širší rozměr a začal se aktivně podílet na informovanosti problematiky hazardu. Píše články, které vycházejí v MF DNES či mnoha regionálních novin. Byl pozván do pořadu Českého rozhlasu k diskuzi a Česká televize sním  natočila krátký dokument o problematice hazardu. V r.2007  spustil na internetu v té době zatím ojedinělý web v ČR v laickém provedení na téma gambling  www.gamblingstop.czweb.org , který se stal inspirací pro další obdobné aktivity  v této oblasti.

Začátkem roku 2008  vytvořil první uskupení AG CZ – Anonymní gambleři. Stalo se tak v Brně 17.1.08  zaregistrováno v centrále I.S.O. GA USA   www.gamblersanonymous.org/ga/  jako první oficiální  AG  CZ  www.anonymnigambleri.cz

Podzim  2011 sestavil tým lidí s osobní zkušeností v dané problematice a založil  OS Stop závislosti.