Přispějte darem na konto občanského sdružení:

 

Bankovním převodem

Číslo účtu: 249266197/0300

Název a sídlo banky: Poštovní Spořitelna

 

Poštovní poukázkou

Do poštovní poukázky typu A je třeba vyplnit následné údaje o sdružení:

STOP ZÁVISLOSTI o.s.,

Veveří 39, Brno 602 00

Číslo účtu: 249266197/0300

Dárci, kteří přispějí finančním darem občanskému sdružení STOP ZÁVISLOSTI mohou uplatnit tato daňová zvýhodnění:

Fyzické osoby:

Od základu daně si lze odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1.000,00 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze základu daně. (§ 15 odst. 5 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu)

Právnické osoby:

Od základu daně, snížené dle § 34 zák. o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000,00 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 5% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. (§ 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu)